Perdu

Avonden 

Avonden

De redactie van Perdu stelt de literaire programmering van Perdu samen onder de noemer “De Avonden”. Deze avonden vinden iedere vrijdagavond plaats in de theaterzaal. De programma’s hebben een onderzoekend karakter, brengen onderwerpen en literatuur aan de orde die veelal aan de aandacht van overige podia (of media) ontsnappen en zijn, door de gevarieerde samenstelling van de redactie, afwisselend, zonder onsamenhangend te zijn. Sprekers worden zelden gevraagd simpelweg iets voor te lezen, maar worden uitgedaagd nieuw werk te maken, een bijzondere invalshoek te kiezen, te reflecteren op eigen of andermans werk of een brug te slaan naar andere kunstvormen. De programma’s bieden hierdoor niet alleen een gelegenheid aan literatuurliefhebbers kennis te nemen van en te reflecteren op poëzie en literatuur, maar stellen schrijvers, dichters en toehoorders in staat elkaar in een ongedwongen inspirerende omgeving te ontmoeten.

Ideeën voor de literaire avonden ontstaan enerzijds uit discussies die op een vaste avond in de week door de redactie gevoerd worden over kwesties die hen – veelal dichters, schrijvers en essayisten – zelf bezig houden, anderzijds worden ze aangedragen door anderen uit de literaire wereld.

Naast de eigen Avonden, zijn er in de theaterzaal van Perdu regelmatig andere programma's te zien, zoals toneeltekstlezingen door Barbaren & co, filosofische avonden door Felix & Sofie, diverse boekpresentaties, discussies, theatervoorstellingen...

Doel

Het doel van de Avonden is het stimuleren en onder de aandacht brengen van bijzondere literatuur, en het onderzoeken van de relaties die literatuur aangaat met andere kunstdisciplines, en met culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Onder bijzondere literatuur verstaat Perdu die literatuur die zich veelal buiten de schijnwerpers van het literaire leven bevindt, zoals poëzie, het experiment uit heden en verleden, en de literatuur die (nog) niet tot de canon behoort.

Werkwijze

Dit doet Perdu door het maken van literaire programma's met onder meer voordrachten van dichters, schrijvers en essayisten, performances, gesprekken en debatten. Er is volop ruimte om met de vorm van de avonden te experimenteren. Deze programma's onderscheiden zich binnen de literaire wereld door hun onderzoekende karakter. Ze beperken zich niet tot de presentatie van bestaand werk, maar er wordt ook nieuw materiaal ontwikkeld middels speciale opdrachten.

Wie

De Avondenredactie van Perdu bestaat uit een groep vrijwilligers die altijd op zoek is naar mensen en ideeën om vernieuwende programma's te maken. Ter beschikking staan (beperkte) financiële middelen voor de sprekers, een prachtige locatie in hartje Amsterdam en een redactie die het experiment omarmt. Heb jij een idee voor een programma? Mail dan met de Avondenredactie via redactie[at]perdu.nl. Wegens de hoeveelheid programmavoorstellen die de redactie ontvangt is het mogelijk dat een reactie uitblijft.

De Avondenredactie bestaat momenteel uit Emma van Meyeren, Marija Cetinic, Alec Mateo, Asha Karami, Maxime Garcia Diaz, Jimena Casas, Ollie Paterson en Anne Bosveld.

Korting

Met korting naar de Avonden van Perdu? Voor 30 euro per jaar krijg je fikse korting op je toegangskaartje en mag je iedere keer gratis een andere introducee meenemen. Word vriend!