Perdu

Steun ons 

Word vriend

Met korting naar de Avonden van Perdu? Word vriend! Vrienden genieten de volgende aantrekkelijke privileges:

Vriend worden
Je betaalt € 30 tot € 50 per jaar, ontvangt onze programmakrant de Post Perdu en een kortingspas waarmee je tegen gereduceerd tarief de Avonden kunt bezoeken en gratis een introducé(e) kunt meenemen. De vriendschap geldt gedurende een jaar.

Dikke vriend worden
Je betaalt € 50 tot € 100 per jaar, geniet alle voordelen van de Vriend, en ontvangt bovendien 10% korting in de boekhandel op bijna alle boeken die langer dan twee jaar in de winkel aanwezig zijn.

Boezemvriend worden
Je betaalt € 100 of meer per jaar, geniet alle voordelen van de Dikke Vriend, en ontvangt een speciaal geschenk van onze uitgeverij. Ook kan de naam van je bedrijf of instelling desgewenst vermeld worden op onze website of in het colofon van de Post Perdu.

Post Perdu ontvangen
Wil je geen Vriend worden, maar wel de Post Perdu (blijven) ontvangen? Dan vragen wij om een bijdrage van € 10.

Om Vriend, Dikke Vriend, Boezemvriend of Post Perdu abonnee te worden, maak je het gewenste bedrag over op onze rekening met IBAN: NL76 INGB 0005129855 t.n.v. Stichting Perdu, onder vermelding van je naam, adres en het lidmaatschap dat je wilt afsluiten. Wij doen vervolgens zo snel mogelijk een welkomstpakketje op de post. Je kunt je overigens ook wenden tot de webshop van de boekhandel van Perdu. Indien je de bijdrage niet wilt of kunt leveren, maar wel op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, dan kun je je natuurlijk ook aanmelden voor onze gratis digitale nieuwsbrief.

Giften doen

Daar onze ambities vaak hoger liggen dan de middelen toestaan, zijn wij altijd op zoek naar financiële ondersteuning. Om een gift te doen, maak je het gewenste bedrag over op onze rekening met IBAN: NL76 INGB 0005129855 t.n.v. Stichting Perdu, onder vermelding van ‘gift’, je naam en adres. Helaas mogen wij onze dankbaarheid voor dergelijke giften niet tonen met tegenprestaties. Maar wij zullen je altijd met open armen ontvangen!

Voor giften aan Perdu gelden zekere belastingvoordelen. Perdu is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voor ANBI's geldt dat je in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van je gift mag aftrekken. De belastingdienst accepteert, met andere woorden, dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken* .

Rekenvoorbeeld

Stel, je schenkt Perdu € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag je in de aangifte inkomstenbelasting verhogen tot 125% (de multiplier), waardoor je uitkomt op een aftrekpost van € 1.250. Bij het toptarief van 52% krijg je vervolgens van elke € 1.000 in plaats van € 520 (52% van € 1000) een bedrag van € 650 van de fiscus terug (52% van € 1250). Een gift van € 1.000 kost je dus in feite € 350, in plaats van € 480. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Bij een schenking van € 1.000 per jaar bedraagt het netto fiscale voordeel bij het 42 % tarief € 100 en bij het 33 % tarief € 75.**

De kleine lettertjes

* Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: je kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan € 5.000 per jaar schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht.

** De in een jaar gedoneerde ‘gewone giften’ zijn aftrekbaar voor zover deze in totaal meer bedragen dan € 60 of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen. Tevens geldt voor de aftrekbaarheid van deze giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun gewone giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen. Je moet gewone giften bovendien kunnen bewijzen met schriftelijke stukken.